ES FINANSUOJAMI

PROJEKTAI

1. UAB „Froceth“ įgyvendina projektą „Autologinių dendritinių ląstelių preparato kiaušidžių vėžio gydymui sukūrimas ir klinikiniai tyrimai“.


UAB „Froceth“ įgyvendina projektą „Autologinių dendritinių ląstelių preparato kiaušidžių vėžio gydymui sukūrimas ir klinikiniai tyrimai“, bendrai finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“.
Projekto tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą.
    
Projekto metu įmonėje bus kuriamas dendritinių ląstelių preparatas, kurio gamyboje būtų naudojamas kelių alogeninių gerai charakterizuotų kiaušidžių vėžio ląstelių linijų kokteilis, sustiprintas papildomu nespecifiniu imuninę sistemą aktyvinančiu adjuvantu TLR4 ir atlikti šio preparato klinikiniai tyrimai. Alogeninių ląstelių linijų lizatų naudojimas dendritinių ląstelių brandinimui leis į vėžio gydymą įtraukti daugiau pacientų, tinkamų imunoterapijai dendritinėmis ląstelėmis.


Bendra projekto vertė – 1 089 451,63 EUR, projektui skiriama paramos suma – 672 698,02 EUR.

2. UAB „Froceth“ įgyvendina projektą „Imunomodeliavimas nevaisingumo diagnostikai ir gydymui“.


UAB „Froceth“ įgyvendina projektą „Imunomodeliavimas nevaisingumo diagnostikai ir gydymui“, bendrai finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. J05-LVPA-K „Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“.
Projekto tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą.
    
Projekto metu įmonėje bus kuriama imunologinio nevaisingumo diagnostikos sistema, kurios pagalba bus galima identifikuoti tas grupes nevaisingų porų, kurioms nėra tikslo taikyti brangias ir moters sveikatai neretai pavojingas pagalbinio apvaisinimo procedūras, o, pritaikius imunoterapinį gydymą, nekenksmingu moters sveikatai būdu padėti susilaukti vaikų, bei pažangios terapijos vaistinis preparatas (vakcina) imunologinio nevaisingumo gydymui, kuris įgyvendinto projekto pasėkoje bus pateiktas į rinką. 


Bendra projekto vertė – 1 198 950,66 EUR, projektui skiriama paramos suma – 920 340,51 EUR.

3. UAB „Froceth“ įgyvendina projektą „Įmonės veiklos plėtra diegiant pramonines biotechnologijas“, Nr. 03.3.1-LVPA-K-841-02-0001. 


Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-841 „DPT pramonei LT+“.

 

Bendra projekto vertė – 302 571 EUR, projektui skiriama paramos suma – 128 592 EUR.

 

Projekto įgyvendinimo pradžia – 2017 m. birželio mėn., pabaiga – 2019 m. balandžio mėn.

 

Projekto tikslas – veiklos plėtra diegiant pramonines biotechnologijas. Projekto įgyvendinimo metu planuojama išplėsti dabartinę įmonės veiklą – įsigyti ir įdiegti pramoninę biotechnologijų įrangą (didelio poveikio technologijas – DPT) ir to pasėkoje pradėti masinę inovatyvių produktų – didelio specifiškumo rekombinantinių baltymų – gamybą.

4. UAB „Froceth“ kartu su Nacionaliniu vėžio institutu šiuo metu įgyvendina projektą  „Pažangios terapijos imuninę sistemą moduliuojantys vaistiniai preparatai vėžio gydymui“.

 

Projektą bendrai finansuoja iš Europos regioninės plėtros fondo paramos, teikiamos pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa. 


Projekto metu planuojama sukurti 3 autologines dendritinių ląstelių vakcinas, kuriose imuninis atsakas būtų moduliuojamas naudojant egzosomas, skirtas skirtingoms vėžio lokalizacijoms:

  • Priešvėžinė autologinė dendritinių ląstelių vakcina glioblastomos gydymui;

  • Priešvėžinė autologinė dendritinių ląstelių vakcina melanomos gydymui;

  • Priešvėžinė autologinė dendritinių ląstelių vakcina plaučių vėžio gydymui.